Uvedené služby je nutné objednať minimálne 5 dní pred nástupom na pobyt.