Kontakt - Hotel pod zámkom

Kontakt

Home / Kontakt

Kontakt

S čím vám pomôžeme ?

RECEPCIA/REZERVÁCIE

Recepcia hotela
+421 465 185 100
recepcia@hotelpodzamkom.sk

HOTEL

MANAGER

Mgr. Július Greguš
+421 915 927 633
prevadzka@hotelpodzamkom.sk

SALES

MANAGER

Mário Mrzula
+421 918 934 191
mario.mrzula@hotelpodzamkom.sk

BAR

MANAGER

René Mokrý
+421 902 111 239
rene.mokry@gmail.com

Názov: 1113 Bojnice s.r.o.
Sídlo: Karpatské námestie 10A, Bratislava – mestská časť Rača 831 06
Doručovacia adresa: Hurbanovo námestie 1581/2, Bojnice 972 01
IČO: 50 618 563
IČ DPH: SK2120395189
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa , a.s.
Č. účtu: 5123169300/0900
IBAN: SK36 0900 0000 0051 2316 9300
SWIFT : GIBASKBX
V zastúpení: Jaroslav Elischer